Sprawdź szkolenia online na naszej platformie

Dbamy o bezpieczeństwo

twojego pracownika

Z zakresu BHP

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KLIENTA

Ocena zgodności z wymaganiami prawnymi

Oferujemy doradztwo w zakresie prawa pracy, w odniesieniu do bezpieczeństwa i higieny pracy.

Doradztwo prawne

Oferujemy doradztwo w zakresie prawa pracy, w odniesieniu do bezpieczeństwa i higieny pracy.
Nasza oferta obejmuje również doradztwo i pomoc w zakresie doboru środków ochrony indywidualnej,
odzieży i obuwia roboczego, w zależności od zajmowanego przez pracownika stanowiska/ specyfiki firmy.

Procedura powypadkowa

Prowadzimy kompleksową obsługę wypadków tworząc wymagane dokumenty.
Badamy wszystkie rodzaje wypadków tj. śmiertelne, ciężkie, zbiorowe, indywidualne.
Ustalamy przyczyny i okoliczności wypadków
• przy pracy,
• traktowany na równi z wypadkiem przy pracy,
• w drodze z domu do pracy i z pracy do domu,
• osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

Reprezentujemy klienta przed organami Państwowymi takimi jak Państwowa Inspekcja Pracy, Prokuratura,
a także przed Ubezpieczycielami, itp.

Ustalając przy tym przyczyny i okoliczności wypadków, oraz proponując właściwe działania profilaktyczne
w celu uniknięcia wypadków w przyszłości.

Dokumentacja BHP

Tworzymy niezbędną dokumentację z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:
• Ocenę ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy.
• Instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich maszyn, urządzeń;
instrukcje bezpieczeństwa pożarowego.
• Rejestry: wypadków przy pracy; wypadków w drodze do pracy i z pracy; chorób zawodowych
i podejrzeń o takie choroby; czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy.
• Dokumentację powypadkową dla każdego rodzaju wypadku.
• Inne niezbędne dokumenty.

Audyty i kontrole

Przeprowadzamy audyty oraz kontrole wewnątrz firmy, które obejmują:
• kontrolę stanu bhp w zakładzie pracy,
• kontrolę nad dokumentacją, rejestrami, ewidencjami.

Dodatkowo reprezentujemy klienta w trakcie audytów i kontroli instytucji zewnętrznych.

ISO

W ramach kompleksowej obsługi BHP wspieramy firmy w procesie wdrażania
systemu zarządzania bezpieczeństwem zgodnie z Normą: OHSAS 18001 poprzez:
• Przeprowadzenie audytu wstępnego.
• Ocenę obecnej sytuacji w zakresie zarządzania BHP.
• Szkolenie najwyższego kierownictwa z zakresu wymagań normy OHSAS 18001/ ISO 45001.
• Wprowadzenie zmian organizacyjnych zgodnych z normą OHSAS 18001/ ISO 45001.
• Opracowanie polityki bezpieczeństwa.
• Podejmowanie innych działań regulowanych przez normę OHSAS 18001/ ISO 45001.
• Ustalenie celów w zakresie systemu bezpieczeństwa.

Pomiary środowiska pracy

Na co dzień współpracujemy z laboratoriami, które specjalizują się w wykonywaniu badań i pomiarów
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
Organizujemy i przeprowadzamy pomiary orazuzupełniamy rejestr czynników o uzyskane wyniki,
nadzorując właściwe wdrożenie zaleceń.

Masz pytania? Zadzwoń do nas: +48 502 642 595

ODWIEDŹ NAS NA FACEBOOKU