Sprawdź szkolenia online na naszej platformie

Dbamy o bezpieczeństwo

twojego pracownika

Z zakresu ochrony PPOŻ

W ramach usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

• Opracowujemy i weryfikujemy Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Plan Dostosowania Obiektu
do Wymagań Ochrony Ppoż.
• Prowadzimy wymaganą dokumentację z zakresu Ppoż., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
• Rozmieszczamy podręczny sprzęt gaśniczy w zakładzie pracy.
• Przeprowadzamy okresowe kontrole sprzętu gaśniczego.
• Organizujemy ćwiczenia ratunkowe, ewakuacyjne dla pracowników.
• Prowadzimy szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
• Opracowywanie planów ewakuacyjnych.

Masz pytania? Zadzwoń do nas: +48 502 642 595

ODWIEDŹ NAS NA FACEBOOKU